Menu


Forside
Personale
Her bor vi
Information
E-Ydelser
Links
Gravide
HPV vaccination
Henvisninger
Børneundersøgelser
Årskontrol ved kronisk sygdom
Konsultation og ventetid
Rejsevaccinationer
English - your GP in Hillerød
Privatlivspolitik

Henvisninger

Hvorfor en henvisning udelukkende kan gives ved konsultation lægen

Langt de fleste sundhedsproblemer kan løses lokalt hos din praktiserende læge. Hvis vi vurderer, at dit problem er bedre løst hos en speciallæge eller et hospital, henviser vi dig dertil. Derved sørger vi for, at speciallæger og hospitaler bruges til det, de er bedst til, og samtidig undgår vi, at sundhedsudgifterne og ventelisterne stiger yderligere.

Som gruppe 1 patient kan du, som udgangspunkt, altså ikke “bede om en henvisning” til en speciallæge eller et hospital. Det er noget lægen afgør, og det er et krav, at du er undersøgt først. Det kan derfor heller ikke foregå via telefonen eller via personalet. Det samme er gældende for henvisninger til fysioterapeuter og psykolog.

Fornyelse af henvisning kan ligeledes kun foregå ved en konsultation.

Særligt for gruppe 2 patienter gælder at de ikke skal bruge en henvisning, da de selv betaler for hele undersøgelse og behandling hos den valgte speciallæge.

  Læge Hanne Erritzøe | Slotsgade 38 1. sal | 3400 Hillerød | Tlf. 48 26 01 77